Gói lắp đặt Archive - Thế giới golf 3D

Thế giới Golf 3D - Golfgroup

Đơn vị số 1 về thi công, thiết kế phòng golf 3D Việt Nam

Logo Golfgroup

Các gói lắp đặt

LUXURY GOLF 3D 4 SAO – VISION

Phòng tâp LUXURY GOLF 3D 4 SAO - VISION
 • Nhà sản xuất: Golf 3D Vision
 • Nhập khẩu: Hoa Kỳ
 • Diện tích: 5m x 3.5m x 3m
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Giá bán 652.750.000

LUXURY GOLF 3D 3 SAO G-SHOT

Phòng tập LUXURY GOLF 3D 3 SAO G-SHOT
 • Nhà sản xuất: Golf 3D G-Shot Smart 2
 • Nhập khẩu: Nhật Bản
 • Diện tích: 5m x 3.5m x 3m
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Giá bán 553.000.000

LUXURY GOLF 3D 2 SAO – OPTISHOT

 • Nhà sản xuất: Golf 3D Optishot
 • Nhập khẩu: Hoa Kỳ
 • Diện tích: 5m x 3.5m x 3m
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Giá bán 209.500.000